Za potrebe festivala turizma, privrede, gastronomije i kulturne baštine radili smo redizajn logotipa i ostala grafička rješenja.

Zdravofest ima za cilj da obuhvati učesnike raznih nacija i nacionalnih manjina, zatim inostrane učesnike sa prostora bivše Jugoslavije i posebno sa druge strane obale rijeke Save i da doprinese nečemu što Zdravofest ima u svojim korjenima i u identitetu svog naziva, a to su zdrav život i pružena ruka za suživot, toleranciju i saradnju među susjedima, narodima i državama ove regije.