Danas je SIMPO proizvođač namještaja sa najdužom tradicijom i po izboru potrošača najomiljeniji namještaj.

Za potrebe promocije namještaja radili smo fotografisanje u našem studiju i osmislili grafička rješenja za potrebe bilboard i social media oglašavanje, kao i video reklamu.