Za potrebe kompanije Drvoprodex napravili smo reklamni materijal za 2021.godinu, kao i fotografisanje podova za kalendar.