Reklamna fotografija

Reklamna fotografija se odnosni na snimanje i obradu fotografija namjenjenih za reklame. Usluga može da obuhvata različite stilove fotografije, a ističe koncept proizvoda ili usluge koja se prezentuje, naglašavajući osobine reklamne kampanje ili ideje.

Ova fotografija može da predstavlja osim proizvoda, i koncept i osećaj. Namjenjena svim firmama i pojedincima koji žele da se izdvoje na tržištu.
Sastoji se od profesionalnog fotografisanja u studiju, u enterijeru i na terenu, uz korišćenje profesionalne opreme, a takođe usluga obuhvata i postprodukciju, a po potrebi može da uključuje i fotomontažu. Posebnu pažnju posvećujemo obradi fotografija, retuširanju. Ovakvi radovi dolaze kao dopuna dizajn-u, bilbordima, plakatima, flajerima i drugim reklamnim materijalima.

Za predstavljanje brenda, ako upotrebom svojih izražajnih sredstava doprinosi, može da sadrži i umjetničku, kreativnu fotografiju.