Kao i svaka firma, tako i mi težimo ka proširivanju granica našeg djelovanja, kako u smislu novih projekata sa kojima se nismo sretali, tako i u geografskom smislu. Saradnja sa firmom iz Londona samo je jedna od mnogih ispunjenih težnji.

Vitaminski preparati i kozmetika čijom se proizvodnjom bavi ova firma dobili su svoj pečat. Uradili smo kompletno brendiranje, što uključuje grafičko rješenje logotipa, knjigu grafičkih standarda, kao i ambalažu za sve proizvode.