Proizvodi i proizvodnja

Fotografisanje proizvoda ima za cilj da prikaže proizvod radi prodaje putem kataloga, brošura i putem web-a za internet prodavnicu ili prezentaciju.

Fotografija proizvoda može da obuhvati fotografije nakita, odjeće, industrijske fotografije…
Odlika ovih fotografija proizvoda je cijeli proizvod oštar u svim djelovima proizvoda, vjerodostojnih boja (95%), i bez perspektivnih iskrivljenja.

Proizvodi se uglavnom fotografišu u studiju, a mogu da se rade i na terenu tako da proizvod uvijek bude u prvom planu.
Poslije toga na fotografiji se obrađuju nedostaci proizvodnje, npr ogrebotine, konci…

(Gončin, Lion, Jelšingrad, Om ambalaža)