Opština Laktaši prepoznata je kao mjesto koje favorizuje privatnu inicijativu i sve vrste malih i srednjih poduzeća, a cilj je poboljšati lokalno poslovno okruženje stalnim i efikasnim dijalogom s privatnim sektorom. Za tu promociju napravili smo novu web stranicu Investirajte u Laktaše.

www.laktasi.biz