Cilj projekta „Odigraj zeleno“  je doprinos jačanju inovativnih inicijativa koje će dugoročno pretvoriti lokalnu zajednicu u čisto i ekološki održivo područje, te uticati na promjenu ekološke svijesti građana Gradiške.

Za potrebe projekta Razvojne agencije Gradiška ( RAGA ) napravili smo aplikaciju na Google Play prodavnicivideo sa uputstvima za nagradnu igru koja je u sklopu iste.