Za potrebe prezentacije Grada Gradiška, grafički smo dizajnirali i pripremili katalog Investicioni profil grada. Katalog sa svim informacijama za investicije na području grada na srpskom I engleskom jeziku.

Gradiška se nalazi u zapadnom dijelu Republike Srpske i obuhvata njen sjeverni središnji dio. Sastoji se od nizinskog dijela Lijevča polja, obronaka sjevernog dijela Potkozarja i manjeg planinskog dijela Kozare i Prosare.