Enterijer i arhitektura

Fotografisanje enterijera i arhitekture je za sve koji žele da se promovišu na tržištu, a odnosi se na fotografije zgrada i stanova za izdavanje ili prodaju, hotele, restorane… za internet promociju na booking-u, web stranicama i društvenim mrežama.

Pored toga mogu se koristiti za kataloge i brošure.
Profesionalno fotografisanje u enterijeru uz korišćenje prirodnog ambijentalnog osvetljenja uz dodatak profesionalne fotografske rasvjete.
Fotografije se rade tako da svjetlost bude ambijentalna.
Klijenti dobijaju obrađene fotografije po standardima za izradu, štampu ili internet.